Tyxo.bg counter
Google Translate

Условия за Условия

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА Условията за ползване по-долу представляват правен договор между Вас (наричан по-нататък "Клиент" или "Вие") и magazin-razli4ni.eu (Наричан по-нататък "Компанията" или "magazin-razli4ni.eu"), законен собственик на името на домейна и уеб сайта magazin-razli4ni.eu сайт (наричан по-долу "Уебсайт"), както и всеки от клиентите и компаниите, спомената тук самостоятелно като "Страна" или заедно като "Страните". Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия като използвате услугите на Компанията, което включва, както използването на този уебсайт, така и неговите вътрешни и външни линкове за търсене на информация, поръчка на някоя от услугите на компанията, свързването с някой от представителите на Компанията, услуги по Поддръжката и / или софтуерни продукти, достъпни за Вас от Компанията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЕБСАЙТА НА magazin-razli4ni.eu Информацията, публикувана във връзка с услугите или продуктите, които предлага magazin-razli4ni.eu е само информативна и не урежда отношенията между magazin-razli4ni.eu и неговите клиенти във връзка с ползването на продукти или услуги на magazin-razli4ni.eu. Следните условия също така уреждат отношенията по използването на този уебсайт и са включени тук в тази препратки: Условия за поверителност Посетителят на сайта може да използва информацията, публикувана на интернет страницата само с информационна цел. Не можете да използвате информацията на сайта по някакъв друг начин без предварително писмено съгласие от страна на magazin-razli4ni.eu.

ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГАТА Клиентът приема, че Интернет не е собственост нито пък се контролира от организация, фирма, юридическо или физическо лице. Ето защо, magazin-razli4ni.eu не може да гарантира, че всеки потребител ще има достъп до уебсайта, до сървърите на magazin-razli4ni.eu, или до услугите предлагани от magazin-razli4ni.eu по всяко време. magazin-razli4ni.eu ще направи всичко възможно, за да се гарантира, че сайта, сървърите и / или услугите, които magazin-razli4ni.eu предлага ще бъдат на разположение за възможно най-дълго време и с колкото се може по-малко прекъсвания.

ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ Уебсайтът може да съдържа връзки към други независими уеб сайтове или трети страни ("Свързани сайтове"). Тези връзки са предоставени единствено и само за удобство за нашите посетители и / или клиенти. Тези Свързани сайтове не са под контрола на magazin-razli4ni.eu и magazin-razli4ni.eu не носи отговорност за тях и не потвърждава съдържанието на тези свързани сайтове, включително всяка информация или материали, съдържащи се на тези сайтове. Вие ще трябва да направите своя собствена независима преценка по отношение на взаимодействието си с тези свързани сайтове.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ magazin-razli4ni.eu може да използва на уебсайта имена на продукти на трети страни. Имената на такива продукти и / или приложения са използвани само с описателна цел. Тези имена са регистрирани търговски марки на трети компании, от които magazin-razli4ni.eu е напълно отделна и независима, освен ако не е посочено друго.

АВТОРСКО ПРАВО Уебсайтове са със запазени авторски права от magazin-razli4ni.eu. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА Всички текстове, графики, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, фотографии, търговски марки, лога, звуци, музика, произведения на изкуството и компютърен код (наричани общо "Съдържание"), включително, но не само дизайн, структура, подбор, координация, изразни средства, съдържащи се в уебсайта са собственост, контролирани или лицензиран от magazin-razli4ni.eu, и са защитени от търговски цели, авторски права, патенти и търговски марки, както и различни други права на интелектуална собственост и несправедливи закони за защита на конкуренцията . Освен ако не е изрично посочено в настоящите Условия за ползване, нито една част от Уебсайта и неговото съдържание могат да бъдат копирани, репродуцирани, преиздадени, качени, публикувани, кодирани, преведени, предадени или разпространявани по някакъв начин, на всеки друг компютър, сървър, уеб сайт или друг носител за публикуване или разпространение или за всяко търговско дружество, без изричното съгласие на magazin-razli4ni.eu.

АКАУНТ, ПАРОЛИ И СИГУРНОСТ Някои функции или услуги, предлагани на или чрез Уебсайта може да наложи да регистрирате акаунт (включително създаване на ID и парола). Вие сте изцяло отговорен за поддържане на конфиденциалността на информацията за Вашия акаунт, включително и Вашата парола, както и за цялата дейност, която извършвате чрез профила си. Вие се съгласявате да уведомите Компанията незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт и парола, или за всяко друго нарушаване на сигурността. Въпреки това, може да бъдат подведени под отговорност за загуби, понесени от magazin-razli4ni.eu или всеки друг потребител или посетител на сайтове, дължащи се на използването на името, паролата или акаунта Ви. Вие не може да използвате нечие друго име, парола или акаунт без изричното съгласие на притежателя на това име, парола или акаунт. Компанията не може и няма да носи отговорност за всяка загуба или щети, възникнали от неспазване на тези задължения.

НАРУШАВАНЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ Вие се съгласявате, че Компанията може по свое усмотрение и без предизвестие да прекрати достъпа Ви до сайта и / или блокиране на вашия бъдещ достъп до сайта, ако преценим, че сте нарушили тези Условия за ползване или други споразумения или насоки, които могат да да бъдат свързани с използването на Уебсайта. Вие също се съгласявате, че всяко нарушение от Ваша страна на тези Условия за ползване, ще представлява незаконна и нелоялна търговска практика, и ще доведе до непоправима вреда на Компанията, за което парично обезщетение би било недостатъчно, и Вие се съгласявате, че Компанията ще получи справедливо обезщетение, подходящо при тези обстоятелства.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ Вие се съгласявате да обезщетите Компанията от и срещу всякакви искове, загуби, щети, пасиви, разходи и разноски, адвокати и съдилища са включени, произтичащи или свързани с използването на уебсайтове или всяко нарушение на условията и реда , описани тук. СПОРОВЕ Договарящите се страни се съгласяват, че всички спорове, произтичащи от и по отношение на това споразумение ще бъдат решени с общи усилия на страните. В случай, че общо съгласие може да се получи, всякаква претенция или спор, трябва да бъде решен от съд, разположен в Република България. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се счита за невалидна или неприложима, това споразумение трябва да се тълкува без такава разпоредба и баланса на споразумението ще останат в пълна сила и действие. Неизпълнение от една страна да упражни право тук не действа като отказ от правото на тази страна да упражни това право или всяко друго право в бъдеще.

ПРОМЯНА ПО УСЛОВИЯТА НА САЙТА Magazin-razli4ni.eu си запазва правото да променя посочените по-горе условия за ползване по всяко време, без уведомяване. Тези промени ще станат ефективни и задължителни след тяхното публикуване на Уебсайта. Вие се съгласявате редовно да преразглежда тези Условия за ползване, както и да бъдат запознати с направените промени.

© Магазин razli4ni 2019
Изработка и дизайн на онлайн магазин
посетете още: Професионални и уреди за дома , тунинг магазин , онлайн тунинг магазин и детски дрехи